Dermatološka klinika – samoplačniško obravnavanje je bistveno hitrejše in učinkovitejše